ریاضی و آمار دانشگاه مفید

ریاضی و آمار دانشگاه مفید

درس ریاضی ۲- کارشناسی اقتصاد-

با سلام

استاد درس: احمد سعیدی

مرجع اصلی درس:

کتاب  ریاضیات برای اقتصاد (2) تالیف احمد سعیدی. انتشارات دانشگاه مفید. 1396. چاپ اول.

شامل فصل1: انتگرال    ،   فصل2: ماتریس  و دستگاه و مقدار ویژه   ،   فصل3: توابع چند متغیره.   (در انتشارات دانشگاه موجود است)

 

 تشکیل کلاس:

هر هفته دو جلسه طبق برنامه


تمرینها: هفته ای یک جلسه طبق برنامه

تمرینات درس در جزوه درس موجود است

حل تمرین این درس به عهده فاطمه بختیاریان (کارشناس ارشد اقتصاد) می باشد

نحوه امتیاز بندی نهایی

میانترم  : 60 امتیاز

پایانترم:  110 امتیاز

حل تمرین: ۳۰ امتیاز

 

دانشجویانی که احساس می کنند نیاز است قبل از شروع درس برخی مباحث قبلی را مجددا یادآوری کنند توصیه می شود به کتابها و سایتهای زیر مراجعه کنند:

 

 

مراجع برای مطالعه بیشتر:

توصیه می شود دانشجویانی که علاقمند هستند مطالب بیشتری را در مورد موضوعات درس مطالعه کنند به مراجع زیر مراجعه کنند:

۱- ریاضیات عمومی و کاربردهای آن – محمدحسین پورکاظمی- نشر نی ۱۳۸۷ – جلد اول فصل 6 انتگرال - انتگرال نامعین و کاربردهای انتگرال نامعین در اقتصاد و بازرگانی - انتگرال معین روش­های انتگرالگیری- انتگرال­های ناسره - کاربردهای انتگرال معین در اقتصاد و بازرگانی

 ۲- ریاضیات عمومی و کاربردهای آن – محمدحسین پورکاظمی – جلد دوم- نشر نی ۱۳۸۷ - از ابتدای فصل 7 (ماتریس و بردار) تا پایان مبحث انتگرال­های چندگانه صفحه 323

۳- حساب دیفرانسیل و انتگرال - تالیف جورج توماس و راس فینی- ترجمه مهدی بهزاد، سیامک کاظمی، علی کافی - انتشارات مرکز نشر دانشگاهی. جلد دوم