ریاضی و آمار دانشگاه مفید

ریاضی و آمار دانشگاه مفید

ریاضیات برای اقتصاد- کارشناسی  ارشد-  (تشکیل کلاس:    چهارشنبه ها 10:30  -  13:30)


با سلام


استاد درس: احمد سعیدی

مرجع اصلی:

 اقتصاد ریاضی - روشها و کاربردها -دکتر علی سوری - انتشارات سمت. 1390  ( بخش اول و بخش دوم)


کار با نرم افزار MAPLE کلمات کلیدی درس:


1- معادلات تفاضلی (معادلات بازگشتی) 

2- رفتار جواب یک معادله تفاضلی

3- الگوهای گسسته  اقتصادی و اجتماعی 

4- معادلات دیفرانسیل  مرتبه اول و دوم 

5- رفتار جواب یک معادله دیفرانسیل

6- الگوهای پیوسته اقتصادی و اجتماعی

7- جوابهای موازنه ای (تعادلی)

8- جوابهای مجانبا پایدار یک معادله دیفرانسیل

9- جوابهای ناپایدار یک معادله دیفرانسیل


dsolve({ode ,  initial_condition}, {y(x)})

solve(equations, {t,x})

plot( f(T), T = 1 .. 10)


 امتیاز بندی

آزمون میان ترم  : 70 امتیاز  -   

آزمون پایانترم:  70 امتیاز تکلیف شماره 1:  عنوان:   انجام تمرینات  درس                            امتیاز:   20 امتیاز      مهلت تحویل:

تکلیف شماره 2:  عنوان:  انجام پروژه مشخص با نرم افزار maple امتیاز:  20  امتیاز    مهلت  تحویل:  

دریافت
عنوان: تکلیف پایانی
حجم: 624 کیلوبایت

تکلیف شماره 3: عنوان:   ارائه  فازی یا شبکه عصبی                  امتیاز:   20 امتیاز     مهلت  تحویل: 


 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

مثالهای حل شده  و  آموزشی  توسط نرم افزار میپل

دریافت
حجم: 790 کیلوبایت
توضیحات: میپل

دریافت
عنوان: میپل
حجم: 382 کیلوبایت

دریافت
حجم: 771 کیلوبایت
توضیحات: میپل

دریافت
حجم: 163 کیلوبایت
توضیحات: میپل

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

دریافت مقالات منطق فازی
عنوان: مقالات منطق فازی
حجم: 4.22 مگابایت
توضیحات: مقالات منطق فازی

توضیحات: 10 مقاله علمی پژوهشی با موضوع مشترک استفاده از منطق فازی در اقتصاد 


درسنامه منطق فازی

http://maleki.semnan.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=101&pageid=10192


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%دریافت مقالات شبکه عصبی
عنوان: مقالات شبکه عصبی
حجم: 4.32 مگابایت
توضیحات: 10 مقاله علمی پژوهشی با موضوع مشترک استفاده از شبکه عصبی در اقتصاد 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
دریافت نظریه بازی Game Theory Turocy- Stengel
عنوان: نظریه بازی
حجم: 128 کیلوبایت


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

دانشجویانی که احساس می کنند نیاز است قبل از شروع درس برخی مباحث قبلی را مجددا یادآوری کنند توصیه می شود به کتابها و سایتهای زیر مراجعه کنند:

۱- درس ریاضی 2 - کارشناسی اقتصاد  -

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

 

مراجع برای مطالعه بیشتر:

توصیه می شود دانشجویانی که علاقمند هستند مطالب بیشتری را در مورد موضوعات درس مطالعه کنند به مراجع زیر مراجعه کنند:

۱- کاربرد MATLAB  در مهندسی - علوم پایه - اقتصاد . تالیف: احمد سعیدی. انتشارات نهر دانش. 1388


2- تئوری مجموعه های فازی (اصول و کارکردها). تالیف: جی کلر -یو اس کلیر . ترجمه: محمد حسین فاضل زرندی. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر . 1381


3- Mathematical Optimization and Economic Theory.  Michael Intriligator. 1971. Prentice HAll


4- Mathematical Tools for Economics. Darrell Turkington. Blackwell Publishing . 2007


5- نظریه بازیها و کاربردهای آن . تالیف :قهرمان عبدلی . انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران . 1386


6- Game Theory. Theodore Turocy & Bernard Stengel. 2002


7- علم مدیریت فازی . تالیف: عادل آذر & حجت فرجی. مرکز مطالعات و مدیریت بهره وری ایران . 1386

حل معادله دیفرانسیل به کمک نرم افزار MATLAB صفحه زیر را ببینید http://saaeedi.blogfa.com/page/m1


7- Introduction to Difference Equations , with illustrative exampls from Economics , ....

Samuel Goldberg. Dover publication .1958


8-  دریافت عنوان: مبانی اقتصاد ریاضی.   Foundations of Mathematicaland ComputationalEconomics

حجم: 2.22 مگابایت
توضیحات: نویسنده کامران دادخواه.  به زبان انگلیسی. انتشارات اشپرینگر


9-  دریافت    عنوان:  اقتصاد محاسباتی  Computational Econmics

نویسنده Hans Amman
حجم: 5.02 مگابایت


10- ریاضیات عمومی و کاربردهای آن – محمدحسین پورکاظمی – جلد دوم - نشر نی ۱۳۸۷  (فصل  10 و فصل 11)


11-  https://www.economics.utoronto.ca/osborne/

https://mjo.osborne.economics.utoronto.ca/index.php/tutorial/index/1/toc/c


12- معادلات دیفرانسیل مقدماتی - تالیف بویس - دیپریما . انتشارات دانشگاهی - ترجمه بیژن ظهوری زنگنه  (فصل 1- فصل 2- فصل 3)

دریافت معادلات دیفرانسیل - متن انگلیسی- ویرایش هفتم
حجم: 10 مگابایت
توضیحات: نویسنده: بویس - دیپریما